Powrót do: Hobby budowlańca

Miałeś wypadek i szukasz pomocy prawnej w otrzymaniu odszkodowania? Pomożemy Ci


Jeśli zostałeś osobą poszkodowaną w wypadku to z całą pewnością przysługują Ci odszkodowania powypadkowe. Jak to sprawdzić i jak się o nie obiegać? Każda osoba ubezpieczona i opłacająca składki, ma prawo skorzystania z odszkodowania zdrowotnego. Wówczas po zakończeniu leczenia odbywa się komisja lekarska, która zapoznaje się z przebiegiem choroby oraz określa stopień powikłań zdrowotnych spowodowanych przez zajście wypadkowe, względem poszkodowanego.

Odszkodowania po wypadku

Ważne jest aby historia choroby i leczenia była sporządzona rzetelnie i szczegółowo, ponieważ każdy jej element jest istotny dla komisji oceniającej. Pominięcie pewnych szczegółów może skończyć się przyznaniem niższego odszkodowania lub jego całkowitym brakiem. Jeśli natomiast w wyniku wypadku szkodzie uległ nasz samochód, wówczas odszkodowania powypadkowe przyznawane są z tytułu ubezpieczenia OC, AC lub NW, które opłacane są w części obowiązkowo.

Pomoc prawna poszkodowanym w wypadku

Jeśli to osoba trzecia spowodowała wypadek, wówczas odszkodowania wypadkowe są realizowane z jej polisy. Aby do tego doszło należy zgłosić szkodę. Jeśli nasze OC posiada opcję BLS czyli bezpośredniej likwidacji szkody, wówczas zgłaszamy się do naszego ubezpieczyciela i to on dokonuje wypłaty odszkodowania, w przeciwnym wypadku musimy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Podstawą do wypłaty odszkodowań powypadkowych tego typu są kosztorysy i wyceny szkody dokonywane przez wyznaczonego przez ubezpieczyciela rzeczoznawcy.

Należy pamiętać, że szkody te są szacowane wg obowiązujących na rynku średnich cen wyposażenia standard. Nikt nie policzy nam wartości tuningowanych elementów, które niewątpliwie są znacznie droższe niż podstawowe wyposażenie. Nie mniej jednak warto porównać kosztorys z cenami rynkowymi, tak by odszkodowanie było dla nas korzystne. 
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.