Powrót do: Wyposażenie domu

Remontujesz? Stosuj odzież roboczą!


drzwi_przesuwneOdzież robocza według kodeksu pracy powinna zostać zapewniona przez pracodawcę pracownikowi nieodpłatnie oraz spełniać wymagania Polskich Norm, w przypadku gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, albo ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Własna odzież robocza nie może być dopuszczalna na stanowiskach pracy, na których to pracownik wykonuje czynności związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych. Prywatna odzież robocza nie może być również stosowana w przypadku prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami promieniotwórczymi, chemicznymi czy też materiałami biologicznie zakaźnymi.

Odzież robocza powinna być zapewniana dla pracowników przez pracodawcę na wszystkich stanowiskach jakie zostały określone jako takie, w których taka odzież robocza jest niezbędna. Odzież robocza jest własnością pracodawcy i to on powinien zapewnić pracownikom jej pranie, konserwację, odkażanie, naprawę czy odpylanie. W niektórych przypadkach gdy pracodawca nie może zapewnić prania, odzież robocza może być prana przez pracownika pod warunkiem takim, że pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości równowartej kosztom jakie poniósł pracownik. Odzież robocza powinna być dostarczana pracownikom nieodpłatnie i pracodawca nie może obciążyć pracownika takimi kosztami. Odzież robocza powinna być zapewniona pracownikowi przed podjęciem pracy oraz posiadać odpowiednie właściwości użytkowe.

Szukając sklepu internetowego z odzieżą roboczą na pewno mogę polecić www.Teza.com.pl,  bo to znany sklep sporego sprzedawcy.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.