Powrót do: Wyposażenie domu

Remontujesz? Stosuj odzież roboczą!


drzwi_przesuwneOdzież robocza według kodeksu pracy powinna zostać zapewniona przez pracodawcę pracownikowi nieodpłatnie oraz spełniać wymagania Polskich Norm, w przypadku gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, albo ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo podczas remontu

Własna odzież robocza nie może być dopuszczalna na stanowiskach pracy, na których to pracownik wykonuje czynności związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych. Prywatna odzież robocza nie może być również stosowana w przypadku prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami promieniotwórczymi, chemicznymi czy też materiałami biologicznie zakaźnymi.

Jakie ubranie ochronne kupić

Odzież robocza powinna być zapewniana dla pracowników przez pracodawcę na wszystkich stanowiskach jakie zostały określone jako takie, w których taka odzież robocza jest niezbędna. Odzież robocza jest własnością pracodawcy i to on powinien zapewnić pracownikom jej pranie, konserwację, odkażanie, naprawę czy odpylanie.

W niektórych przypadkach gdy pracodawca nie może zapewnić prania, odzież robocza może być prana przez pracownika pod warunkiem takim, że pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości równo wartej kosztom jakie poniósł pracownik. Odzież robocza powinna być dostarczana pracownikom nieodpłatnie i pracodawca nie może obciążyć pracownika takimi kosztami.

Odzież robocza powinna być zapewniona pracownikowi przed podjęciem pracy oraz posiadać odpowiednie właściwości użytkowe.

Szukając sklepu internetowego z odzieżą roboczą na pewno mogę polecić www.Teza.com.pl,  bo to znany sklep sporego sprzedawcy.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.